Bán xe trả góp

  • Thủ tục mua xe trả góp

    MUA XE TRẢ GÓP LÀ GÌ? Thực chất của việc mua xe tải trả góp là: Trả trước một phần tiền mua xe, phần còn thiếu sẽ vay ngân hàng rồi hàng tháng trả dần cho ngân hàng cả gốc và lãi - theo phuơng thức trừ lùi - trong suốt thời gian trả góp.
    Xem tiếp
Trang 1    1 bài viết
Scroll Tư vấn hỗ trợ 24/7